Brak produktów w schowku...

Powierzchnia Advanced TC™Wysoko modyfikowana i zaawansowana powierzchnia do hodowli komórek wrażliwych

 

Advanced TC™

powierzchnia do hodowli komórek wrażliwych

 

 

Powierzchnia Advanced TC™ Greiner Bio-One umożliwia hodowlę komórek wrażliwych i wymagających, w sytuacji kiedy standardowa modyfikacja powierzchni dna naczyń hodowlanych jest niewystarczająca dla uzyskania optymalnych warunków wzrostu.

 

 

Firma Greiner Bio-One stworzyła specjalną linię produktów Advanced TC™ do hodowli komórek wymagających, np. pierwotnych, jak również do hodowli komórek wrażliwych czy hodowanych w warunkach restrykcji pokarmowej - braku lub zredukowanej ilości

surowicy.

 

 

Porównanie hodowli komórek linii HEK293 w medium bez surowicy, na podłożach CELLSTAR® oraz Advanced TC™

 

Zastosowanie:

 

  • Hodowla komórek wymagających i wrażliwych

  • Hodowla komórek po transfekcji, czy transdukcji

  • Hodowla komórek semi-adherentnych

  • Hodowla komórek podlegających procedurze automatycznego płukania

 

Zalety:

 

  • Wzmocnione przyleganie komórek i przyśpieszona proliferacja

  • Bardziej spójny i homogenny rozkład komórek na dnie naczynia

  • Morfologia komórek zbliżona do warunków in vivo

  • Możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej

 

Produkty Greiner Bio-One o powierzchni Advanced TC™:

Nr kat.

Opis produktu

Liczba/
op./karton

655980

96Well,F-bottom/chimneywell,withlid,transparent,AdvancedTC™,sterile

1/100

655982

96Well,F-bottom/chimneywell,withlid,transparent,AdvancedTC™,sterile

10/160

655983

96Well,F-bottom/chimneywell,withlid,µClear®,white,AdvancedTC™,sterile

8/32

655986

96Well,F-bottom/chimneywell,withlid,µClear®,black,AdvancedTC™,sterile

8/32

675983

96Well,HalfArea,withlid,µClear®,white,AdvancedTC™,sterile

8/32

675986

96Well,HalfArea,withlid,µClear®,black,AdvancedTC™,sterile

8/32

781983

384Well,F-bottom,µClear®,white,withlid,AdvancedTC™,sterile

8/32

781986

384Well,F-bottom,µClear®,black,withlid,AdvancedTC™,sterile

8/32

788983

384Well,SmallVolume™,µClear®,white,LoBase,withlid,AdvancedTC™,sterile

15/60

788986

384Well,SmallVolume™,µClear®,black,LoBase,withlid,AdvancedTC™,sterile

15/60

M u l t i w e l l P l a t e s

657960

6WellPlate,withlid,AdvancedTC™,sterile

1/100

665980

12WellPlate,withlid,AdvancedTC™,sterile

1/100

662960

24WellPlate,withlid,AdvancedTC™,sterile

1/100

677980

48WellPlate,withlid,AdvancedTC™,sterile

1/100

C e l l C u l t u r e D i s h e s

627960

CellCultureDish,Ø35x10mm,AdvancedTC™,sterile

10/740

628960

CellCultureDish,Ø60x15mm,AdvancedTC™,sterile

10/600

664960

CellCultureDish,Ø100x20mm,AdvancedTC™,sterile

15/360

639960

CellCultureDish,Ø145x20mm,AdvancedTC™,sterile

5/120

pA u t o F l a s kki s h e ss h e s zdecydowanl C u l t u r e F l a s k s re Ds

779960

AutoFlask™,forautomatedsystems,AdvancedTC™,sterile,Barcodelabelling,Colourcodeblue

10/100

690975

FilterCapCellCultureFlask,25cm2,AdvancedTC™,sterile, Filterscrewcapblue

10/200

658975

FilterCapCellCultureFlask,75cm2,AdvancedTC™,sterile, Filterscrewcapblue

5/120

660 975

Filter Cap Cell Culture Flask flat, 175 cm2, Max. Volume 550 ml, Advanced TC™,

sterile, Filter screw cap blue

5/50

661 975

Filter Cap Cell Culture Flask high, 175 cm2, Max. Volume 650 ml, Advanced TC™,

sterile, Filter screw cap blue

4/40

S t a n d a r d C e l l C u l t u r e F l a s k s

690 960

Cell Culture Flask, 25 cm2, Advanced TC™, sterile, Standard screw cap blue

10/200

658 970

Cell Culture Flask, 75 cm2, Advanced TC™, sterile, Standard screw cap blue

5/120

660 960

Cell Culture Flask flat, 175 cm2, Max. Volume 550 ml, Advanced TC™, sterile,

Standard screw cap blue

5/50

661 960

Cell Culture Flask high, 175 cm2, Max. Volume 650 ml, Advanced TC™, sterile,

Standard screw cap blue

4/40

 

 

 

newsletter